Informujemy, iż wszystkie świadczenia dla uchodźców realizowane są wyłącznie na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A w godzinach pracy (7.30-.15.30). Tutaj można składać również wnioski o wypłatę świadczenia 40 złotych, które przysługuje osobom przyjmującym uciekających przed wojną obywateli Ukrainy pod swój dach. Druki należy pozostawiać w specjalnie do tego przygotowanej urnie.


Wnioski o 40 zł można także składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ulicy Ratuszowej 1. Przyjmują je pracownicy BOI.

Druki z kolei można pobierać w Urzędzie Miejskim (ul. Ratuszowa 1), a także w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30 oraz w punkcie informacyjnym w galerii handlowej Alfa. Dodatkowo w wersji elektronicznej do pobrania tutaj

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w sposób legalny, po 24.02.2022 r. mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne na dzieci i ewentualne dodatki do zasiłków do rodzinnych). W tym celu należy złożyć wniosek oraz dostarczyć dokumenty tożsamości, numery pesel oraz nr rachunku bankowego. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34a, pokój nr 3 w godzinach od 7.30 do 15.00.

увагу

Громадяни України, які в’їхали в Польщу на законних підставах, можуть звернутися за сімейними виплатами після 24 лютого 2022 року (сімейні допомоги на дітей та можливі надбавки до сімейних пільг). Для цього необхідно подати заяву та надати документи, що засвідчують особу, номери Pesel та номер банківського рахунку. Заявки приймаються за адресою Муніципального центру допомоги сім’ї за адресою: вул. Waryńskiego 34a, кімната 3 з 7.30 до 15.00.

Informujemy, iż w dniu 28.03.2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywatela Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioski takie składać mogą obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od dnia 24 lutego 2022 r. i zostały wpisane do rejestru PESEL

w dwóch punktach:

  • w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30 w godz. 7.30 - 15.30
  • w Miejskim Klubie Sportowym „Start” przy ul. Konarskiego 36 w godz. od 8.00 nie dłużej niż do 15.30 (w zależności od przyjęcia pozostałych wniosków)

Wnioski dostępne będą bezpośrednio u pracowników MOPR przyjmujących te wnioski.

O kolejnych krokach będą Państwo informowani na bieżąco.

  • Od 29 marca 2022 r. wnioski o pomoc m.in. o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywatela Ukrainy - mogą składać obywatele Ukrainy, przebywający w Grudziądzu, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od dnia 24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A w godz. 7.30-15.00 (główne wejście)

З 29 березня 2022 року заяви про надання допомоги m.in на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих для громадянина України - можуть бути подані громадянами України, які проживають в Грудзьондзі, які перетнули українсько-польський кордон з 24 лютого 2022 року і були внесені до реєстру PESEL - в Муніципальний центр допомоги сім'ї за адресою вулиця Варинського, 34А о 7.30-15.00   Waryńskiego 34А 7.30-15.00 (Головний вхід)  

  • Wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia w Grudziądzu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie można również składać do urny znajdującej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A w godz. 7.30-15.30

Wnioski do pobrania tutaj - kliknij (PDF, 157 KB)

Informujemy, iż w dniu 25.03.2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywatela Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioski takie składać mogą obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od dnia 24 lutego 2022 r. i zostały wpisane do rejestru PESEL

w dwóch punktach:

  • w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30 w godz. 7.30 - 13.30
  • w Miejskim Klubie Sportowym „Start” przy ul. Konarskiego 36 w godz. 8.00 – 13.30

Wnioski dostępne będą bezpośrednio u pracowników MOPR przyjmujących te wnioski.

O kolejnych krokach będą Państwo informowani na bieżąco.