• Od 29 marca 2022 r. wnioski o pomoc m.in. o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywatela Ukrainy - mogą składać obywatele Ukrainy, przebywający w Grudziądzu, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od dnia 24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A w godz. 7.30-15.00 (główne wejście)

З 29 березня 2022 року заяви про надання допомоги m.in на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих для громадянина України - можуть бути подані громадянами України, які проживають в Грудзьондзі, які перетнули українсько-польський кордон з 24 лютого 2022 року і були внесені до реєстру PESEL - в Муніципальний центр допомоги сім'ї за адресою вулиця Варинського, 34А о 7.30-15.00   Waryńskiego 34А 7.30-15.00 (Головний вхід)  

  • Wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia w Grudziądzu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie można również składać do urny znajdującej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A w godz. 7.30-15.30

Wnioski do pobrania tutaj - kliknij (PDF, 157 KB)

Informujemy, iż w dniu 28.03.2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywatela Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioski takie składać mogą obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od dnia 24 lutego 2022 r. i zostały wpisane do rejestru PESEL

w dwóch punktach:

  • w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30 w godz. 7.30 - 15.30
  • w Miejskim Klubie Sportowym „Start” przy ul. Konarskiego 36 w godz. od 8.00 nie dłużej niż do 15.30 (w zależności od przyjęcia pozostałych wniosków)

Wnioski dostępne będą bezpośrednio u pracowników MOPR przyjmujących te wnioski.

O kolejnych krokach będą Państwo informowani na bieżąco.

Informujemy, iż w dniu 25.03.2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywatela Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioski takie składać mogą obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od dnia 24 lutego 2022 r. i zostały wpisane do rejestru PESEL

w dwóch punktach:

  • w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30 w godz. 7.30 - 13.30
  • w Miejskim Klubie Sportowym „Start” przy ul. Konarskiego 36 w godz. 8.00 – 13.30

Wnioski dostępne będą bezpośrednio u pracowników MOPR przyjmujących te wnioski.

O kolejnych krokach będą Państwo informowani na bieżąco.

Zgodnie z informacją na stronach Urzędu Miejskiego znajdującą się tutaj …

Wniosek o świadczenie pieniężne w związku z pobytem obywateli Ukrainy - SOLIDARNI Z UKRAINĄ - Grudziądz (grudziadz.pl)

Można już składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wnioski można pobierać w Biurze Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30 oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w Centrum Handlowym Alfa przy ul. Chełmińskiej 4.