Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Straż Graniczna opracowały baner zawierający podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego.

wersja polska pliku wideo - Kliknij, aby przejść do platformy z filmem wideo w języku polskim
wersja ukraińska pliku wideo - Kliknij, aby przejść do platformy z filmem wideo w języku ukraińskim
polska wersja strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Kliknij, aby przejść do strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w języku polskim
angielska wersja strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Kliknij, aby przejść do strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w języku ukraińskim

Міністерство внутрішніх справ та управління та прикордонна служба розробили банер із основною інформацією про ризик торгівлі людьми та контактними даними Національного центру втручання та консультацій.

Польська версія відеофайлу - натисніть, щоб перейти на платформу з відео польською мовою
Українська версія відеофайлу - Натисніть тут, щоб перейти на платформу з відео українською мовою
Польська версія веб-сайту Міністерства внутрішніх справ та адміністрації - Натисніть, щоб перейти на сайт Міністерства внутрішніх справ та адміністрації польською мовою
Англійська версія сайту МВС та Адміністрації - Натисніть, щоб перейти на сайт Міністерства внутрішніх справ та адміністрації українською мовою

Od 19 kwietnia 2022 r. wnioski o pomoc m.in. o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł, z wyjątkiem świadczeń rodzinnych, dla obywateli Ukrainy, przebywających w Grudziądzu, którzy przybyli legalnie na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL - mogą składać obywatele Ukrainy - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A

  • w pomieszczeniach kasowych (parter po prawej stronie od wejścia głównego) w godz. 7.45 – 9.30 oraz 14.15 – 15.30
  • dla osób nie posiadających kont bankowych wypłaty świadczeń odbywają się w kasach MOPR w godzinach 9.45-14.00

Wnioski dostępne będą bezpośrednio u pracowników przyjmujących te wnioski.

Зміна допомоги біженцям з 19.04.2022

З 19 квітня 2022 року заяви про надання допомоги m.in на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих, за винятком сімейних допомог, для громадян України, які перебувають у Грудзьондзі, які легально прибули на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року та внесені до реєстру PESEL - можуть бути подані громадянами України - до Муніципального центру допомоги сім'ї за адресою вулиця Waryńskiego, 34А

  • в кімнатах кас (перший поверх з правого боку головного входу) з 7.45 а.m. до 9.30 а.m та з 14.15.m до 3.30 с.m.
  • для людей, які не мають банківських рахунків, виплати допомоги відбуваються в касах MOPR з 9.45 до 14.00

Заявки будуть доступні безпосередньо персоналу, який отримує ці заявки.

Informujemy, iż wszystkie świadczenia dla uchodźców realizowane są wyłącznie na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A w godzinach pracy (7.30-.15.30). Tutaj można składać również wnioski o wypłatę świadczenia 40 złotych, które przysługuje osobom przyjmującym uciekających przed wojną obywateli Ukrainy pod swój dach. Druki należy pozostawiać w specjalnie do tego przygotowanej urnie.


Wnioski o 40 zł można także składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ulicy Ratuszowej 1. Przyjmują je pracownicy BOI.

Druki z kolei można pobierać w Urzędzie Miejskim (ul. Ratuszowa 1), a także w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30 oraz w punkcie informacyjnym w galerii handlowej Alfa. Dodatkowo w wersji elektronicznej do pobrania tutaj

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w sposób legalny, po 24.02.2022 r. mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne na dzieci i ewentualne dodatki do zasiłków do rodzinnych). W tym celu należy złożyć wniosek oraz dostarczyć dokumenty tożsamości, numery pesel oraz nr rachunku bankowego. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34a, pokój nr 3 w godzinach od 7.30 do 15.00.

увагу

Громадяни України, які в’їхали в Польщу на законних підставах, можуть звернутися за сімейними виплатами після 24 лютого 2022 року (сімейні допомоги на дітей та можливі надбавки до сімейних пільг). Для цього необхідно подати заяву та надати документи, що засвідчують особу, номери Pesel та номер банківського рахунку. Заявки приймаються за адресою Муніципального центру допомоги сім’ї за адресою: вул. Waryńskiego 34a, кімната 3 з 7.30 до 15.00.