Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Informuje o realizowanym projekcie „Razem możemy więcej-Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023".

Projekt skierowany jest dla  Cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, w szczególności obywateli Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi  na terenie Ukrainy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Informacje dotyczące projektu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Waryńskiego 34A, pokój 202 nr telefonu 56 69-68-750.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Więcej informacji o realizowanym projekcie, a także Formularz Rekrutacyjny oraz Regulamin w linku poniżej:
„Razem możemy więcej-Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 „ 


Załącznik:

Dnia 11 sierpnia 2022 r. na terenie grudziądzkiej Mariny, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu realizował będzie projekt socjalny pn. „Lato dzieci na Wiśle” – edycja 2022. Adresatami jest 30 dzieci w wieku od 6 do 12 lat pochodzących z rodzin najuboższych – będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, mających utrudniony dostęp do wypoczynku letniego. Uczestników wytypują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu biorąc pod uwagę ww. kryteria.

W ramach programu przewidziano:

  • Rejs statkiem po Wiśle.
  • Ciepły posiłek dla uczestników.
  • Ciekawe opowieści związane z żeglugą i doświadczeniami Kapitana statku.

Projekt realizowany będzie ze środków pozyskanych ze Związku Miast Nadwiślańskich.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej corocznie podejmuje szereg działań mających na celu przybliżenie mieszkańcom Grudziądza tematyki rodzicielstwa zastępczego oraz pozyskanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych. W związku z powyższym wychodząc naprzeciw tym potrzebom, podobnie jak w latach ubiegłych, napisaliśmy innowacyjny projekt na ogłoszony ogólnopolski konkurs w ramach Fundacji Ernst & Young, która kompleksowo wspiera rozwój, edukację dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Już po raz trzeci przeszliśmy z powodzeniem przez wszystkie etapy konkursu. Nasz wniosek został oceniony na 18,5 punktów na 20 możliwych do zdobycia. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 7.000 zł na przeprowadzenie szerokiej kampanii społecznej pod hasłem „Podaruj dzieciom lepszą przyszłość - zostań rodziną zastępczą”. Zaplanowaliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć w okresie lipiec 2022-czerwiec 2023. O przebiegu kampanii będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej, ale także w lokalnych mediach. Będzie to już trzecia przeprowadzana przez nas na tak dużą skalę kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Poprzednie dwie realizowane były pod hasłem „Rodzina zastępcza - bezpiecznym domem” oraz „Pomaganie jest w modzie – zostań rodziną zastępczą”.

Mamy nadzieję, że ta kampania, podobnie jak zeszłoroczne, spotka się z dużym odzewem ze strony mieszkańców Grudziądza i da wymierny efekt w postaci licznych nowych kandydatów na rodziców zastępczych. Zachęcamy wszystkie osoby wrażliwe na potrzeby dzieci, aby wyciągnęły swoją dłoń do naszych czekających na miłość i bezpieczny dom najmłodszych Grudziądzan i zdecydowały się na stworzenie dla nich rodziny zastępczej. Osoby, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godz. 7.30-15.30 pod numerami: 56 69 68 774 kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej bądź 56 69 68 775/778/781 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż od 1 lipca 2022 r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych – wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem:

Wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia 2022 r. w siedzibie ośrodka przy ulicy Waryńskiego 34 a, w pokoju nr 3 (na parterze) w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.  

Apelujemy do osób odbierających świadczenia w kasie o zakładanie kont bankowych!