25 listopada to Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet i zarazem dzień inaugurujący Kampanię 16 Dni Bez Przemocy. Między 25 listopada a 10 grudnia, kiedy to przypada  Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka na całym świecie organizacje, grupy i osoby indywidualne  przygotowują wydarzenia nagłaśniające problematykę przemocy wobec kobiet.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu włączając się do Kampanii pragnie przypomnieć, iż każda osoba doświadczająca przemocy w rodzinie lub zagrożona przemocą może skorzystać ze wsparcia w postaci poradnictwa specjalistycznego realizowanego w ośrodku osobiście lub w formie telefonicznej pod numerami:

  • psycholog – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 – 56 69 68 785
  • pracownicy socjalni i specjaliści pracy socjalnej  Zespołu ds. interwencji kryzysowej – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 – 56 69 68 782,786,789
  • radca prawny – w środy od 13.30 do 15.30  - 56 69 68 712
  • Zapraszamy również do Punktu Konsultacyjnego dla osób będących w kryzysie w każdy czwartek  w godzinach  15.30 – 17.30, w siedzibie MOPR ul. Waryńskiego 36.

 Dyżury pełnią:

  • specjalista pracy socjalnej nr tel. 56 69 68 782, -786 lub -789 (pok. 6,7 lub 8)
  • radca prawny nr tel. 56 69 68 788 (pok.1)
  • psycholog nr tel. 56 69 68 785 (pok. 9)

 Ponadto w każdy pierwszy weekend miesiąca dyżur telefoniczny pełnią:

  • specjalista pracy socjalnej w godz. 15.00-17.00  nr tel. 459 594 220
  • psycholog w godz. 17.00-19.00 nr tel. 459 594 221

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby będące mieszkańcami Grudziądza, dotknięte kryzysem związanym m.in. z doświadczaniem przemocy w rodzinie, osoby zagrożone przemocą lub doświadczające kryzysu w związku z uzależnieniem lub współuzależnieniem od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane i potrzebujące pomocy. Punkt działa nieodpłatnie.

Od najbliższego poniedziałku, 7 listopada, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (ul. Waryńskiego 34A) pok. nr 1 w godz. 8.00-13.00 można składać wnioski o zakup tego opału.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe, który należy wypełnić, znajduje się tutaj - wersja edytowalna (DOCX, 21 KB) oraz wersja nieedytowalna (PDF, 129 KB).

Wnioski można składać osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Zakupu preferencyjnego opału dokona Miasto, natomiast w jego imieniu proces dystrybucji wśród Mieszkańców Grudziądza będzie realizowała Spółka OPEC-BIO w Grudziądzu.

Złożenie wniosku i pozytywne zakwalifikowanie do preferencyjnego zakupu nie zawsze będzie skutkowało możliwością niezwłocznego zakupu opału.

Informację o dostępności opału, a co za tym idzie możliwości odbioru, każdy wyżej wymieniony Wnioskodawca otrzyma ze Spółki OPEC-BIO w Grudziądzu SMS-em na podany we wniosku numer telefonu bądź adres poczty elektronicznej. Przed nabyciem należy dokonać stosownej opłaty do Urzędu Miejskiego.

Według ustawy maksymalna cena tony węgla nie przekroczy 2 tysięcy złotych brutto. Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31.12.2022 r. oraz 1500 kg od dnia 01.01.2023 r.

Informacji dotyczących dostępności i odbioru węgla udzielają pracownicy spółki OPEC-BIO pod numerami telefonu: 564506282 i 564506284 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że dodatek elektryczny przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania lokali mieszkalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o dodatek elektryczny zostaną podane w późniejszym komunikacie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu od 2021 roku realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Rodzina w Centrum 3”. Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Jednym z przewidzianych w ramach przedsięwzięcia działań były zajęcia profilaktyczno – wychowawcze, które na nasze zlecenie zorganizowało i zrealizowało Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty. Ich adresatem były osoby opuszczające i przebywające w pieczy zastępczej. Aby wybór zaproponowanego wsparcia był adekwatny do oczekiwań, został poprzedzony dokonaniem diagnozy potrzeb wśród młodych uczestników projektu.

Pełna treść informacji - (PDF, 434 KB)