Grafika: Program 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” wydawane są za pośrednictwem przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Dzieci, które uczęszczają do tych placówek na terenie miasta Grudziądza w najbliższym czasie otrzymają w/w druki. Ponadto druki można otrzymać w siedzibie tutejszego ośrodka przy ul. Waryńskiego 34A, pokój nr 4 oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim przy ul. Ratuszowej 1. Wypełnione wnioski będą przyjmowane od 01.04.2016r. w siedzibie ośrodka przy ul. Waryńskiego 34A w pokojach 4 i 5 - na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie - gdzie trzeba spełnić kryterium dochodowe, natomiast w pokojach 16 i 17 - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie – gdzie nie jest wymagane dokumentowanie dochodów w godz. od 7.30 do 15.30, a we wtorki od 7.30 do 17.00. Dodatkowo wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1 w godzinach pracy urzędu.