Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu tak jak w latach ubiegłych, kierując się troską o wszystkie osoby pozbawione miejsca zamieszkania, bezdomne, bez dachu nad głową realizuje projekt socjalny pn. „Akcja zima 2018/2019”. Celem projektu jest zapewnienie potrzebującym schronienia, gorącego posiłku oraz niezbędnej odzieży w okresie jesienno - zimowym.

Zgodnie ze sporządzonym harmonogramem działań akcja rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku i będzie trwała do wiosny 2019 roku (w zależności od panującej aury). W tym czasie pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej systematycznie wizytują miejsca koczowania bezdomnych na terenie miasta Grudziądza. Osoby zainteresowane pomocą tutejszego ośrodka otrzymują fachowe wsparcie ze strony pracowników socjalnych.

Ponadto przed rozpoczęciem zimy ośrodek zwrócił się do różnych podmiotów i instytucji oraz mieszkańców Grudziądza o zwiększenie zainteresowania osobami bezdomnymi koczującymi np. w altankach działkowych, na ulicach miasta, piwnicach, dworcach, w węzłach ciepłowniczych lub innych miejscach, celem uniknięcia zgonów spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przez cały okres realizacji projektu apelujemy do mieszkańców Grudziądza o szczególną uwagę w kontaktach z osobami potrzebującymi pomocy. Cały czas trwa dystrybucja ulotek informacyjnych ( PLAKAT - pobierz! (PDF, 483 KB)).

Dzięki tym działaniom społeczność lokalna w całym okresie trwania projektu otrzymuje informacje, iż w sytuacjach dotyczących osób bezdomnych należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Straży Miejskiej czy też Komendy Miejskiej Policji.

Żaden sygnał ze strony mieszkańców Grudziądza nie pozostanie bez reakcji.