Ogłaszamy nabór kandydatów na rodziny zastępcze
Deklarujemy wsparcie i pomoc wszystkim chętnym osobom, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce! Dlatego też zapraszamy małżonków lub osoby niepozostające w związku małżeńskim. Gwarantujemy ciekawe, warsztatowe, bezpłatne szkolenie w dniach i godzinach dogodnych dla kandydatów na rodziny zastępcze, zazwyczaj weekendy. Jeśli są wśród Was, Waszych kręgach i grupach przyjaciół osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać rodziną zastępczą gorąco prosimy o kontakt z nami w siedzibie MOPR ul. Waryńskiego 34A p.203 lub telefonicznie z głównym specjalistą - koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej 519 441 453.