Obraz przestawia następujące loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu i samorządami powiatowymi i miejskimi z województwa kujawsko-pomorskiego realizuje projekt pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje nt. ww. przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej: www.mopr.grudziadz.pl/ w zakładce „Programy i projekty” - „Projekty EFS” - „Projekty konkursowe”.