Dział Pieczy Zastępczej wychodząc naprzeciw potrzebom funkcjonujących rodzin zastępczych zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.), zaproponował cykl szkoleń tematycznych mających na celu podnoszenie kwalifikacji tych rodzin. Zajęcia odbywają się w budynku Promet przy ul. Waryńskiego 32, pokój nr 12. Informacje o dokładnym terminie zajęć można uzyskać pod nr telefonu 56 69 68 781.
Schemat obrazuje harmonogram szkoleń - otwórz plik! (PDF, 118 KB)