Grafika: Logo 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż możliwość składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Grudziądzu istnieje do 29.04.2016 r. Od 02.05.2016 r. przyjmowanie wniosków będzie odbywało się jedynie w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych przy ul. Waryńskiego 34 A, na parterze, w pokoju nr 4, w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00.