Grafika: Program 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż w dniu dzisiejszym wypłacone zostały pierwsze świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 +. Prawie 180 osób otrzymało świadczenia na wskazane przez siebie rachunki bankowe. Kolejne wypłaty zarówno w kasie ośrodka jak i na konta osobiste zostaną zrealizowane w przyszłym tygodniu dla około 600 osób. Decyzje administracyjne w sprawie świadczeń wychowawczych są sukcesywnie wydawane według daty wpływu wniosku. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub dane zawarte we wniosku wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin jego rozpatrzenia ulega wydłużeniu. Jednocześnie informujemy, że termin na wydanie decyzji i wypłatę świadczeń wynosi do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.