Grafika: Program 500+

Przypominamy, że druki wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego wydawane są bezpłatnie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1 oraz w placówkach oświatowych.

Druki wniosków dostępne są również bezpłatnie na stronach internetowych MOPR : www.mopr.grudziadz.pl oraz www.mopr.bip.gov.pl a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl.

Składanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym drogą elektroniczną za pośrednictwem :

  • portalu emp@tia /www.empatia.mrpips.gov.pl/,
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, tj. ePUAP,
  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tj. PUE ZUS,
  • systemów teleinformatycznych banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną (w przypadku klientów banków świadczących usługi bankowości elektronicznej) także odbywa się bezpłatnie.