Ogólna charakterystyka problemu

Osoba, rodzina która poniosła straty w wyniku jakiegoś zdarzenia losowego np. kradzieży, pożaru, zalania mieszkania, klęski żywiołowej lub ekologicznej bądź znalazła się w sytuacji kryzysowej i własnym staraniem nie jest w stanie przezwyciężyć tychże trudności może liczyć na pomoc ze strony ośrodka.

Formy pomocy dostępne w MOPR

  • pomocą obejmuje się osoby/rodziny bez względu na posiadany dochód
  • zasiłek celowy, który nie musi podlegać zwrotowi
  • pomoc w odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
  • poradnictwa specjalistycznego w szczególności: pomoc konsultanta psychologa, pomoc konsultanta prawnika
  • w ramach interwencji kryzysowej udziela się schronienia dostępnego przez całą dobę