Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w ramach projektu socjalnego  wznowił działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób będących w kryzysie.   

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby będące mieszkańcami Grudziądza, dotknięte kryzysem związanym m.in. z doświadczaniem przemocy w rodzinie, osoby zagrożone przemocą lub doświadczające kryzysu w związku z uzależnieniem lub współuzależnieniem od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Celem głównym projektu jest udzielanie specjalistycznego wsparcia mieszkańcom Grudziądza, którzy są w stanie kryzysu poprzez uruchomienie Punktu Konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny jest czynny  od 12.01.2023 do 21.12.2023  w każdy czwartek w godzinach  15.30 – 17.30, w siedzibie MOPR ul. Waryńskiego 36.

 Dyżury pełnią:

  • starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej nr tel. 56 69 68 782, -786 lub -789 (pok. 6, 7 lub 8)
  • radca prawny nr tel. 56 69 68 788 (pok. 1)
  • psycholog nr tel. 56 69 68 785 (pok. 9)

 Ponadto w każdy pierwszy weekend miesiąca dyżur telefoniczny pełnić będzie (wyjątek stanowi styczeń, dyżur 28-29.01.2023):

  • starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej w godz. 15.00-17.00  nr tel. 459 594 220
  • psycholog w godz. 17.00-19.00 nr tel. 459 594 221

 Konsultacje odbywają się telefonicznie oraz podczas osobistego kontaktu po uzgodnieniu telefonicznym z klientem terminu spotkania ze specjalistą.

 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane i potrzebujące wsparcia. Punkt działa nieodpłatnie.