Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Obraz: logo jednostki
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Jeżeli jesteś zainteresowany przyjdź, zadzwoń, każdego dnia czekamy na Ciebie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Waryńskiego 34A kierownik działu p. 203, II piętro, nr tel. 56/69 68 774 w godz. 7.30 - 15.30 lub skontaktuj się telefonicznie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej pod nr tel. 508 520 166 w godz. 7.00 - 20.00
Szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej: Kliknij tutaj

Podaruj dzieciom lepszą przyszłość i zostań rodziną zastępczą.

Promocja rodzicielstwa zastępczego - zostań rodziną zastępczą

Spot zawiera możliwość odtwarzania nagrania z napisami - proszę kliknąć w oknie odtwarzania na przycisk Napisy kliknij i uruchom napisy w spocie

Transkrypcja spotu - kliknij!

 

Obraz: logo jednostki

Rodzicielstwo zastępcze - informacje, promocja

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026” określił jako cel strategiczny: większą dostępność różnorodnych form pomocy infrastrukturalnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie.

Realizacji tego celu służy m.in. projekt Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej. W ramach tego projektu odbywają się bezpłatne dyżury prawne wyjazdowe w wybranych miastach wojewódzkich. Taką bezpłatną pomoc prawną z zakresu przemocy domowej można uzyskać również w Grudziądzu.

Dyżury doświadczonego prawnika odbywają się cyklicznie w trzecie środy w miesiącu – w godz. 9.00-14.00, w Urzędzie Marszałkowskim na ul. Waryńskiego 4 w Grudziądzu,

telefon: 56 621 58 16/ 500 173 322

(najbliższy dyżur odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. Kolejne 17 maja, 21 czerwca, 19 lipca, 7 sierpnia (zamiast 16), 20 września, 18 października, 15 listopada, 20 grudnia).

Więcej informacji na stronie Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii: Dyżury prawne z zakresu przemocy domowej w miastach województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo