W dniu 24 grudnia 2022 r. w związku z realizacją zadania pn. „Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza”, między godziną 12.00 – 14.00 w siedzibie Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta  przy ul. Parkowej 22a, wydawane będą zestawy posiłków wigilijnych dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku.