Od dnia 1 grudnia 2022r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Uwaga!

Dodatek elektryczny przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania lokali mieszkalnych.

Dodatek elektryczny jest świadczeniem jednorazowym i wynosi:

  • 1.000,00 zł,
  • 1.500,00 zł - jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. W tym przypadku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Uwaga!

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie w formie papierowej w Dziale Dodatków Mieszkaniowych na parterze, pokój 9 (wejście od strony windy) w godz. od 8:00 do 15:00.

Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2023r.

W celu sprawnej wypłaty świadczeń prosimy o podawanie we wnioskach numeru konta, na który ma zostać przelany dodatek.

O dostępności wniosków  w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będziemy informować w kolejnym komunikacie.