25 listopada to Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet i zarazem dzień inaugurujący Kampanię 16 Dni Bez Przemocy. Między 25 listopada a 10 grudnia, kiedy to przypada  Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka na całym świecie organizacje, grupy i osoby indywidualne  przygotowują wydarzenia nagłaśniające problematykę przemocy wobec kobiet.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu włączając się do Kampanii pragnie przypomnieć, iż każda osoba doświadczająca przemocy w rodzinie lub zagrożona przemocą może skorzystać ze wsparcia w postaci poradnictwa specjalistycznego realizowanego w ośrodku osobiście lub w formie telefonicznej pod numerami:

  • psycholog – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 – 56 69 68 785
  • pracownicy socjalni i specjaliści pracy socjalnej  Zespołu ds. interwencji kryzysowej – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 – 56 69 68 782,786,789
  • radca prawny – w środy od 13.30 do 15.30  - 56 69 68 712
  • Zapraszamy również do Punktu Konsultacyjnego dla osób będących w kryzysie w każdy czwartek  w godzinach  15.30 – 17.30, w siedzibie MOPR ul. Waryńskiego 36.

 Dyżury pełnią:

  • specjalista pracy socjalnej nr tel. 56 69 68 782, -786 lub -789 (pok. 6,7 lub 8)
  • radca prawny nr tel. 56 69 68 788 (pok.1)
  • psycholog nr tel. 56 69 68 785 (pok. 9)

 Ponadto w każdy pierwszy weekend miesiąca dyżur telefoniczny pełnią:

  • specjalista pracy socjalnej w godz. 15.00-17.00  nr tel. 459 594 220
  • psycholog w godz. 17.00-19.00 nr tel. 459 594 221

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby będące mieszkańcami Grudziądza, dotknięte kryzysem związanym m.in. z doświadczaniem przemocy w rodzinie, osoby zagrożone przemocą lub doświadczające kryzysu w związku z uzależnieniem lub współuzależnieniem od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane i potrzebujące pomocy. Punkt działa nieodpłatnie.