Od dnia 1.11.2022 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 28 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi obowiązuje nowy druk wniosku. Od tego dnia wszystkie wnioski w ww. zakresie winny być składane na nowym, aktualnie obowiązującym druku.

Wzór wniosku w formacie PDF: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi