Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że dodatek elektryczny przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania lokali mieszkalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o dodatek elektryczny zostaną podane w późniejszym komunikacie.