Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu od 2021 roku realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Rodzina w Centrum 3”. Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Jednym z przewidzianych w ramach przedsięwzięcia działań były zajęcia profilaktyczno – wychowawcze, które na nasze zlecenie zorganizowało i zrealizowało Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty. Ich adresatem były osoby opuszczające i przebywające w pieczy zastępczej. Aby wybór zaproponowanego wsparcia był adekwatny do oczekiwań, został poprzedzony dokonaniem diagnozy potrzeb wśród młodych uczestników projektu.

Pełna treść informacji - (PDF, 434 KB)