Informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, tj. peletu drzewnego, drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy, oleju opałowego i gazu skroplonego LPG są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w biurze ochrony przy wejściu głównym do Ośrodka.