Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Obraz: logo jednostki
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Jeżeli jesteś zainteresowany przyjdź, zadzwoń, każdego dnia czekamy na Ciebie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Waryńskiego 34A kierownik działu p. 203, II piętro, nr tel. 56/69 68 774 w godz. 7.30 - 15.30 lub skontaktuj się telefonicznie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej pod nr tel. 508 520 166 w godz. 7.00 - 20.00
Szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej: Kliknij tutaj

Podaruj dzieciom lepszą przyszłość i zostań rodziną zastępczą.

Promocja rodzicielstwa zastępczego - zostań rodziną zastępczą

Spot zawiera możliwość odtwarzania nagrania z napisami - proszę kliknąć w oknie odtwarzania na przycisk Napisy kliknij i uruchom napisy w spocie

Transkrypcja spotu - kliknij!

 

Obraz: logo jednostki

Rodzicielstwo zastępcze - informacje, promocja

Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, kierując się troską o wszystkie osoby pozbawione miejsca zamieszkania, bezdomne, bez dachu nad głową realizuje projekt socjalny pn. „Akcja Zima 2022/2023”. Celem projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniu utraty zdrowia lub życia osób bezdomnych wskutek przebywania w niskich temperaturach.

Zima jest szczególnie trudną porą roku dla osób bezdomnych. Warto pamiętać, że udzielona w porę pomoc może uratować komuś życie. Warto też wiedzieć, że by pomoc taka była skuteczna, niezbędne jest powiadomienie odpowiednich służb.

Zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych przyjmują: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Komenda Miejska Policji oraz Straż Miejska. Pomocy udzielają: Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Grudziądzkie Centrum Caritas. Informacje dotyczące pomocy osobom bezdomnym można natomiast całodobowo uzyskać w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy pod bezpłatnym numerem tel. 987.

Szczegółowe informacje dostępne są na plakacie - zobacz plakat (PDF, 930 KB)

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo