Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Obraz: logo jednostki
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Jeżeli jesteś zainteresowany przyjdź, zadzwoń, każdego dnia czekamy na Ciebie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Waryńskiego 34A kierownik działu p. 203, II piętro, nr tel. 56/69 68 774 w godz. 7.30 - 15.30 lub skontaktuj się telefonicznie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej pod nr tel. 508 520 166 w godz. 7.00 - 20.00
Szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej: Kliknij tutaj

Podaruj dzieciom lepszą przyszłość i zostań rodziną zastępczą.

Promocja rodzicielstwa zastępczego - zostań rodziną zastępczą

Spot zawiera możliwość odtwarzania nagrania z napisami - proszę kliknąć w oknie odtwarzania na przycisk Napisy kliknij i uruchom napisy w spocie

Transkrypcja spotu - kliknij!

 

Obraz: logo jednostki

Rodzicielstwo zastępcze - informacje, promocja

Dnia 25.11.2022 r. odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Dziecko krzywdzone – problem interdyscyplinarny”. Konferencja zorganizowana pod Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta Grudziądza.

Wydarzenie miało miejsce na terenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Wystąpiło 10 prelegentów w tym 2 z Naszego Ośrodka (prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, prof. UZ dr hab. n. med. Marcin Polok Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, lek. Szymon Magnuszewski Koordynator Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, Małgorzata Suchomska Kierownik Działu Usług Społecznych i Interwencji Kryzysowej MOPR w Grudziądzu oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Grudziądzu, Katarzyna Kminikowska Kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej MOPR w Grudziądzu, nadkom. Hanna Hydzik Komenda Miejska Policji w Grudziądzu, Wiesława Chyła pedagog, certyfikowany opiekun dziecka – ofiary przestępstwa z Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu, SSR Tomasz Simiński-Stanny Przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Grudziądzu, Bogusław Bartos Koordynator kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Grudziądzu, Małgorzata Kufel Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

W konferencji udział wzięło około 160 osób w tym m.in. pracownicy medyczni, placówek oświatowych,  pomocy społecznej oraz policji. Celem konferencji było naświetlenie szerzącego się problemu zaniedbywania i krzywdzenia dzieci, niewydolności wychowawczej rodziców i możliwości podejmowania przez służby szeregu interdyscyplinarnych działań w tym zakresie.

 Podczas konferencji przedstawiono szeroko problematykę dziecka krzywdzonego w tym zespół dziecka maltretowanego, zjawisko krzywdzenia dziecka z perspektywy rodzinnego kuratora sądowego. Omówiono występowanie przemocy  w rodzinie i jej wpływ na funkcjonowanie dziecka, procedurę „Niebieskie Karty”, rolę sądu w postępowaniu związanym z przemocą w rodzinie, algorytm postępowania w podmiotach leczniczych z dzieckiem krzywdzonym. Wskazano również na bardzo istotną tematykę związaną z umieszczaniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Grudziądza.

Konferencja pokazała jak ogromne jest zaangażowanie wszystkich służb w niesieniu pomocy osobom tego potrzebującym i jak ważne jest wsparcie pokrzywdzonych, gdyż los tych osób nie może pozostać nikomu obojętny.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie podczas prezentacji

 

Przedstawia pracownika MOPR prowadzącego konferencję.

Przedstawia pracownika Policji prowadzącego konferencję.

Przedstawia pracownika Sądu prowadzącego konferencję.

Przedstawia pracownika Szpitala prowadzącego konferencję.

 

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo