Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, iż w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z którą dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, a w przypadku wniosków złożonych po dniu 30 października 2022 r. wypłata następuje do dnia 30 grudnia 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.