Ogólna charakterystyka problemu

Kryzys psychiczny to szczególnie trudne doświadczenie, często przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie jednostki. Wyróżnia się następujące kryzysy psychiczne:

  • kryzysy rozwojowe - to wydarzenia zachodzące w toku rozwoju, powodujące gwałtowną zmianę luz życiowy zwrot
  • kryzysy sytuacyjne - kryzysy, które pojawiają się w sytuacjach rzadkich i nadzwyczajnych, których człowiek nie może kontrolować i przewidywać
  • kryzysy egzystencjalne - to wewnętrzne konflikty i lęki związane z celowością życia, wolnością i niezależnością
  • kryzysy środowiskowe - dochodzi do nich gdy wydarza się naturalna, bądź spowodowana przez człowieka katastrofa

 Kryzys oznacza nie tylko groźbę dla rozwoju osobowości, lecz także szansę dla niej. Pozytywne przezwyciężenie kryzysu pozwala na osiągnięcie wyższego stopnia samorozwoju.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z lekarzem psychiatrą w NZOZ, jeżeli pomoc lekarza psychiatry okaże się niewystarczająca wówczas pomocy należy szukać:

  1. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Roty Grudziądzkiej 6, tel. 56 46 10 652
  2. Oddział Dzienny Psychiatryczny – Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Rydygiera 15/14, tel. 56 64 14 730
  3. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Legionów 57, tel. 56 644 09 77
  4. Dzienny Oddział Psychiatryczny ul. Legionów 57, tel. 56 644 09 59

Dla dzieci i młodzieży:

  1. Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży ul. Korczaka 25, tel. 56 45 02 340(centrala Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzemięcin)
  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Korczaka 23,  tel. 56 46 448 05

Pomoc z MOPR

Osoby, które nie radzą sobie w środowisku mogą mieć zapewnione specjalistyczne usługi psychiatryczne.