Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż do 15 lipca 2022 r. można jeszcze składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Z dniem 1.07.2022 r. wszedł w życie przepis umożliwiający składanie takich wniosków (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383) . Wnioski, które powinny obejmować okres przed 30 kwietnia 2022 r., czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy, należy złożyć w MOPR w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 15 lipca br. Wnioski złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane.

Wniosek należy złożyć na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r., aby go otworzyć kliknij tutaj.