Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Obraz: logo jednostki
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Jeżeli jesteś zainteresowany przyjdź, zadzwoń, każdego dnia czekamy na Ciebie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Waryńskiego 34A kierownik działu p. 203, II piętro, nr tel. 56/69 68 774 w godz. 7.30 - 15.30 lub skontaktuj się telefonicznie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej pod nr tel. 508 520 166 w godz. 7.00 - 20.00
Szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej: Kliknij tutaj

Podaruj dzieciom lepszą przyszłość i zostań rodziną zastępczą.

Promocja rodzicielstwa zastępczego - zostań rodziną zastępczą

Spot zawiera możliwość odtwarzania nagrania z napisami - proszę kliknąć w oknie odtwarzania na przycisk Napisy kliknij i uruchom napisy w spocie

Transkrypcja spotu - kliknij!

 

Obraz: logo jednostki

Rodzicielstwo zastępcze - informacje, promocja

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, informuje się o możliwości składania wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438). Wysokość dodatku węglowego wynosi 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego. Szczegółowe informacje zawarte są tutaj – link do informacji o dodatku węglowym

Dodatek węglowy jest świadczeniem jednorazowym, przysługującym wyłącznie w 2022r., przyznawanym na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie w formie papierowej w Dziale Dodatków Mieszkaniowych (parter pokój 10, 11, 12 ) w godz. od 8:00 do 15:00.

Papierowe druki wniosków dostępne są:

  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1 oraz ul. Mickiewicza 28/30
  • w Miejskim Punkcie Informacyjnym w Centrum Handlowym Alfa przy ul. Chełmińskiej 4

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022r.

W celu sprawnej wypłaty świadczeń prosimy o podawanie we wnioskach numeru konta, na który ma zostać przelany dodatek węglowy.

O dostępności wniosków  w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będziemy informować w kolejnym komunikacie.

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo