Od 19 kwietnia 2022 r. wnioski o pomoc m.in. o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł, z wyjątkiem świadczeń rodzinnych, dla obywateli Ukrainy, przebywających w Grudziądzu, którzy przybyli legalnie na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL - mogą składać obywatele Ukrainy - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A

  • w pomieszczeniach kasowych (parter po prawej stronie od wejścia głównego) w godz. 7.45 – 9.30 oraz 14.15 – 15.30
  • dla osób nie posiadających kont bankowych wypłaty świadczeń odbywają się w kasach MOPR w godzinach 9.45-14.00

Wnioski dostępne będą bezpośrednio u pracowników przyjmujących te wnioski.

Зміна допомоги біженцям з 19.04.2022

З 19 квітня 2022 року заяви про надання допомоги m.in на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих, за винятком сімейних допомог, для громадян України, які перебувають у Грудзьондзі, які легально прибули на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року та внесені до реєстру PESEL - можуть бути подані громадянами України - до Муніципального центру допомоги сім'ї за адресою вулиця Waryńskiego, 34А

  • в кімнатах кас (перший поверх з правого боку головного входу) з 7.45 а.m. до 9.30 а.m та з 14.15.m до 3.30 с.m.
  • для людей, які не мають банківських рахунків, виплати допомоги відбуваються в касах MOPR з 9.45 до 14.00

Заявки будуть доступні безпосередньо персоналу, який отримує ці заявки.