Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w sposób legalny, po 24.02.2022 r. mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne na dzieci i ewentualne dodatki do zasiłków do rodzinnych). W tym celu należy złożyć wniosek oraz dostarczyć dokumenty tożsamości, numery pesel oraz nr rachunku bankowego. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34a, pokój nr 3 w godzinach od 7.30 do 15.00.

увагу

Громадяни України, які в’їхали в Польщу на законних підставах, можуть звернутися за сімейними виплатами після 24 лютого 2022 року (сімейні допомоги на дітей та можливі надбавки до сімейних пільг). Для цього необхідно подати заяву та надати документи, що засвідчують особу, номери Pesel та номер банківського рахунку. Заявки приймаються за адресою Муніципального центру допомоги сім’ї за адресою: вул. Waryńskiego 34a, кімната 3 з 7.30 до 15.00.