Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Obraz: logo jednostki
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Jeżeli jesteś zainteresowany przyjdź, zadzwoń, każdego dnia czekamy na Ciebie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Waryńskiego 34A kierownik działu p. 203, II piętro, nr tel. 56/69 68 774 w godz. 7.30 - 15.30 lub skontaktuj się telefonicznie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej pod nr tel. 508 520 166 w godz. 7.00 - 20.00
Szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej: Kliknij tutaj

Podaruj dzieciom lepszą przyszłość i zostań rodziną zastępczą.

Promocja rodzicielstwa zastępczego - zostań rodziną zastępczą

Spot zawiera możliwość odtwarzania nagrania z napisami - proszę kliknąć w oknie odtwarzania na przycisk Napisy kliknij i uruchom napisy w spocie

Transkrypcja spotu - kliknij!

 

Obraz: logo jednostki

Rodzicielstwo zastępcze - informacje, promocja

Od 1 lipca 2022 r. można składać elektronicznie - za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, tj. od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Od 1 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą wnioski w formie papierowej.
Miejsce przyjmowania wniosków: Dział Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A, na parterze w pokoju nr 25.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 i ich wypłata zależne są od daty złożenia wniosku:

  • Data złożenia wniosku: 1 lipca 2022 r. - 31 sierpnia 2022 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 31 października 2022 r.
  • Data złożenia wniosku: 1-30 września 2022 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 30 listopada 2022 r.
  • Data złożenia wniosku: 1-31 października 2022 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 31 grudnia 2022 r.
  • Data złożenia wniosku: 1-30 listopada 2022 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 31 stycznia 2023 r.
  • Data złożenia wniosku: 1 grudnia 2022 r. – 31 stycznia 2023 r. Termin wydania decyzji  i wypłaty świadczeń: do 28 lutego 2023 r.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejszy okres.

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo