• Od 29 marca 2022 r. wnioski o pomoc m.in. o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywatela Ukrainy - mogą składać obywatele Ukrainy, przebywający w Grudziądzu, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od dnia 24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A w godz. 7.30-15.00 (główne wejście)

З 29 березня 2022 року заяви про надання допомоги m.in на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих для громадянина України - можуть бути подані громадянами України, які проживають в Грудзьондзі, які перетнули українсько-польський кордон з 24 лютого 2022 року і були внесені до реєстру PESEL - в Муніципальний центр допомоги сім'ї за адресою вулиця Варинського, 34А о 7.30-15.00   Waryńskiego 34А 7.30-15.00 (Головний вхід)  

  • Wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia w Grudziądzu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie można również składać do urny znajdującej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A w godz. 7.30-15.30

Wnioski do pobrania tutaj - kliknij (PDF, 157 KB)