Informujemy, iż w dniu 25.03.2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywatela Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioski takie składać mogą obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od dnia 24 lutego 2022 r. i zostały wpisane do rejestru PESEL

w dwóch punktach:

  • w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30 w godz. 7.30 - 13.30
  • w Miejskim Klubie Sportowym „Start” przy ul. Konarskiego 36 w godz. 8.00 – 13.30

Wnioski dostępne będą bezpośrednio u pracowników MOPR przyjmujących te wnioski.

O kolejnych krokach będą Państwo informowani na bieżąco.