Zgodnie z informacją na stronach Urzędu Miejskiego znajdującą się tutaj …

Wniosek o świadczenie pieniężne w związku z pobytem obywateli Ukrainy - SOLIDARNI Z UKRAINĄ - Grudziądz (grudziadz.pl)

Można już składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wnioski można pobierać w Biurze Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30 oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w Centrum Handlowym Alfa przy ul. Chełmińskiej 4.