Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Obraz: logo jednostki
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Jeżeli jesteś zainteresowany przyjdź, zadzwoń, każdego dnia czekamy na Ciebie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Waryńskiego 34A kierownik działu p. 203, II piętro, nr tel. 56/69 68 774 w godz. 7.30 - 15.30 lub skontaktuj się telefonicznie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej pod nr tel. 508 520 166 w godz. 7.00 - 20.00
Szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej: Kliknij tutaj

Podaruj dzieciom lepszą przyszłość i zostań rodziną zastępczą.

Promocja rodzicielstwa zastępczego - zostań rodziną zastępczą

Spot zawiera możliwość odtwarzania nagrania z napisami - proszę kliknąć w oknie odtwarzania na przycisk Napisy kliknij i uruchom napisy w spocie

Transkrypcja spotu - kliknij!

 

Obraz: logo jednostki

Rodzicielstwo zastępcze - informacje, promocja

Od 19 kwietnia 2022 r. wnioski o pomoc m.in. o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł, z wyjątkiem świadczeń rodzinnych, dla obywateli Ukrainy, przebywających w Grudziądzu, którzy przybyli legalnie na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL - mogą składać obywatele Ukrainy - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A

  • w pomieszczeniach kasowych (parter po prawej stronie od wejścia głównego) w godz. 7.45 – 9.30 oraz 14.15 – 15.30
  • dla osób nie posiadających kont bankowych wypłaty świadczeń odbywają się w kasach MOPR w godzinach 9.45-14.00

Wnioski dostępne będą bezpośrednio u pracowników przyjmujących te wnioski.

Зміна допомоги біженцям з 19.04.2022

З 19 квітня 2022 року заяви про надання допомоги m.in на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих, за винятком сімейних допомог, для громадян України, які перебувають у Грудзьондзі, які легально прибули на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року та внесені до реєстру PESEL - можуть бути подані громадянами України - до Муніципального центру допомоги сім'ї за адресою вулиця Waryńskiego, 34А

  • в кімнатах кас (перший поверх з правого боку головного входу) з 7.45 а.m. до 9.30 а.m та з 14.15.m до 3.30 с.m.
  • для людей, які не мають банківських рахунків, виплати допомоги відбуваються в касах MOPR з 9.45 до 14.00

Заявки будуть доступні безпосередньо персоналу, який отримує ці заявки.

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo