Informujemy, iż począwszy od 16.03.2022 r. będą przyjmowane wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywatela Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioski takie składać mogą obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od dnia 24 lutego 2022 roku i zostały wpisane do rejestru PESEL.

Wnioski będą przyjmowane w dwóch punktach:

  • w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30, który do końca tygodnia pracować będzie od godziny 7.30 do godziny 18.00
  • w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” przy ul. Hallera 37 do końca tygodnia w godz. 8.00 - 18.00

Wnioski dostępne będą bezpośrednio u pracowników MOPR przyjmujących te wnioski.

Jednocześnie apelujemy, że nie ma konieczności udawania się wszystkich zainteresowanych osób do urzędu już pierwszego dnia akcji.

O kolejnych krokach będą Państwo informowani na bieżąco.