Ogólna charakterystyka problemu

Długotrwała choroba oznacza utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie w pełni sprawnego funkcjonowania w środowisku z uwagi na stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy.   

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Osoby schorowane, które nie są w stanie zaspokoić we własnym zakresie codziennych potrzeb życiowych mają zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze są świadczone maksymalnie w wymiarze 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku. Z uwagi na indywidualne potrzeby mogą być realizowane:

  • usługi opiekuńcze, świadczone przez PKPS
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez PCK.

Pomoc ze strony MOPR

W celu uzyskania usług opiekuńczych musi wpłynąć od osoby zainteresowanej wniosek. Wniosek należy złożyć u pracownika socjalnego Zespołu ds. osób starszych i niepełnosprawnych Działu Usług Społecznych i Interwencji Kryzysowej ul. Waryńskiego 34a, pokój 211, 215, 219, 220, 222 (tel. 56 69 68 752, 56 69 68 753, 56 69 68 756, 56 69 68 763, 56 69 68 769, 56 69 68 770, 56 69 68 771).  Pracownik socjalny sporządzając wywiad środowiskowy ustala zakres świadczenia pomocy, tj. ilość godzin, odpłatność za świadczone usługi.