W dniu 24 grudnia 2021 r w związku z realizacją zadania pn. „Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza”, między godziną 12.00 – 14.00 w siedzibie Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Parkowej 22a (na parterze, wejście od strony Urzędu Pracy), wydawane będą zestawy posiłków wigilijnych dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku.