Ogólna charakterystyka problemu

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Niepełnosprawność, zgodnie z kryterium ustawowym, to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw według bardziej lub mniej określonego wzoru, a więc niemożność bądź trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie wynikające z naruszenia sprawności organizmu.
Ważne: Zgodnie z obowiązującym prawem ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej.
Dla potrzeb MOPR osoba ubiegająca się o wsparcie winna przedłożyć ważne orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia:

 • o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
 • o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
 • o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo
 • o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Formy pomocy na terenie Grudziądza:
Bezpośrednią pomoc dla osób niepełnosprawnych realizują:

Dostępne miejsca rehabilitacji:

 • OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych, ul. Moniuszki 13a, tel. 56 64 32 281
 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Wł. Biegańskiego, ul. Dr. L. Rydygiera , tel. 56 64 144 44
 • Centrum Rehabilitacji im. Biskupa Jana Chrapka, ul. Piłsudskiego 14, tel. 56 64 11 669
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Kochanowskiego 11-13 tel. 56 69 68 200

Ponadto:

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu
 • Dom Dziennego Pobytu
 • Dom Dziennego Pobytu dla osób niesamodzielnych
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Dom Pomocy Społecznej
 • mieszkania chronione.