Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Ogólna charakterystyka problemu

Osoby po zakończeniu kary pozbawienia wolności spełniające kryteria dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej mogą zostać objęte pomocą ośrodka.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Osoby opuszczające Zakład Karny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłosić się we właściwym ośrodku pomocy  ze względu na miejsce pobytu celem ubiegania się o przyznanie pomocy. Osoba zwolniona z Zakładu Karnego winna okazać pracownikowi socjalnemu Świadectwo Zwolnienia z Zakładu Karnego. Procedura rozpatrywania wniosku nie różni się zasadniczo od postępowania wobec wniosków od pozostałych podopiecznych. Osoby po zwolnieniu z Zakładu Karnego mogą ubiegać się również o pomoc w Sądzie z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. W tym celu należy skontaktować się kuratorem w Sądzie.

Istotne jest również, aby osoby opuszczające Zakład Karny niezwłocznie zgłosiły się w Powiatowym Urzędzie Pracy i dokonały faktu rejestracji jako osoby bezrobotne. Zarejestrowanie w PUP umożliwia korzystanie z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku osób, które w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności utraciły lokal mieszkalny bądź nie mogą wrócić do miejsca ostatniego pobytu nie pozostaną zostawione samym sobie. Bowiem na terenie Grudziądza funkcjonuje Schronisko dla Bezdomnych mężczyzn jak i kobiet. Schroniska w pełni zabezpieczają najpilniejsze potrzeby swoich podopiecznych - w szczególności w zakresie udzielenia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania. O  przyjęciu do Schroniska decyduje Kierownik Schroniska w porozumieniu z  tutejszym ośrodkiem (w sprawie byłych mieszkańców Grudziądza nie jest wymagane pisemne skierowanie).

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo