Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że nadal trwa realizacja programu „Wspieraj Seniora” – edycja 2021 , który polega na zapewnieniu usług wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, a także w szczególnych przypadkach osobom poniżej 70 roku życia, którzy decydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.

Osobom starszym oferujemy pomoc w zrobieniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej itp. Koszty zakupów pokrywa senior.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) inne czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. załatwić sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzić psa, itp.

Usługa wsparcia może być świadczona maksymalnie jeden raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, którego realizację wydłużono do 31.12.2021 r.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

W celu skorzystania z ww. programu należy kontaktować się telefonicznie dzwoniąc na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30 pod nr tel. 56 69 68 765 lub 764.