Logo Fundacji EY ora naszego Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej corocznie podejmuje szereg działań mających na celu przybliżenie mieszkańcom Grudziądza tematyki rodzicielstwa zastępczego celem pozyskania kandydatów na rodziców zastępczych dla małoletnich dzieci wymagających zabezpieczenia w takich rodzinach. W związku z powyższym pracownicy MOPR wychodząc naprzeciw tym potrzebom ponownie napisali innowacyjny projekt na ogłoszony konkurs w ramach Fundacji Ernst & Young, która kompleksowo wspiera rozwój, edukację dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

Szczegółowe informacje dot. ww. projektu dostępne są tutaj - kliknij aby się z nimi zapoznać.