Od 01.07.2021r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.