Od dnia 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - kliknij aby zapoznać się z informacją.

Zmienią się także wzory:

Uwaga:

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego

ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku tj. we wniosku składanym w miesiącu lipcu 2021 r. należy wykazać wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 r.