Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Loga: Funduszy Unii Europejskiej, Województwa kujawsko-pomorskiego, Polski i Unii Europejskiej.

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza rozpoczęcie  naboru do projektu „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Grudziądza”.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w biurze Fundacji Inicjatyw Społecznych Źródło, ul. Wyspiańskiego 1-3 w dni robocze, w godz. od 8.00 do 16.00.

Oś priorytetowa:  RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie: RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 
Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu: poprawa sytuacji życiowej 43 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu miasta Grudziądz poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania do 31.07.2022 r.  

Grupa docelowa: projekt adresowany jest do 43 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta Grudziądz. Program zakłada, że będą to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu , które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Główne zadania i oferowane wsparcie:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych tj. dostarczanie posiłków  i produktów żywnościowych oraz pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie
  • utrzymywanie porządku i czystości w gospodarstwie domowym, dokonywanie niezbędnych zakupów
  • opieka higieniczna
  • pielęgnacja zalecona przez lekarza (czynności wynikające z przedłożonego  zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej)
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną).

Pobierz plik PDF z Regulaminem projektu (PDF, 611 KB)

Pobierz plik PDF z formularzem zgłoszeniowym (PDF, 955 KB)

Pobierz plik PDF z oświadczeniem (PDF, 495 KB)

Pobierz plik PDF "Oferta Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza świadczonych przez Parafię Rzymsko-Katolicką Pw. Świętego Maksymiliana Kolbe" (PDF, 227 KB)

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo