Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Ogólna charakterystyka problemu

  • Największą skalę problemu stanowi uzależnienie od alkoholu. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn , ale i w coraz większym zakresie dotyczy także kobiet.
  • Uzależnienie od narkotyków, środków odurzających jest głównie rozpowszechnione wśród osób młodych.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Na terenie naszego miasta osoby uzależnione mogą szukać pomocy:

  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Ratuszowa 1, tel. 56 45 10 306
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień ul. Sikorskiego 34/36 , tel. 56 46 123 92Klub Abstynenta "Alicja" ul. Toruńska 6, tel. 56 46 239 39
  • Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży ul. Śniadeckich 6A, tel. 56 46 222 63
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: pomoc pracownika socjalnego i psychologa mająca na celu motywowanie do leczenia osoby uzależnionej.

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo