Od dnia 2 listopada 2020 r. obsługa interesantów w sprawach:

  • świadczeń rodzinnych i wychowawczych (program Rodzina 500+)
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
  • dofinansowań z PFRON
    będzie odbywać się w godzinach od 7.45 do 13.00.

Bezpośrednia obsługa interesantów poza wyznaczonymi godzinami będzie możliwa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jednocześnie, z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną ryzykiem zakażenia wirusem SARS – CoV-2 apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku i korzystanie z kontaktów drogą elektroniczną lub telefoniczną.