Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane m.in. tabele oraz wykresy, brak opisu i tytułów obrazów, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • część materiałów w menu Media nie jest dostępna cyfrowo, ponieważ są to skany czasopism w formacie JPG, PNG

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklaracja została sporządzona dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności (PDF, 350 KB).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Stodolski, Magdalena Krysiak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 566968707

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
 • Adres: ul. Ludwika Waryńskiego 34A
  86-300 Grudziądz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 56 69 68 701

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu posiada siedzibę zlokalizowaną w 3 budynkach przy ul. Waryńskiego 34A, ul. Waryńskiego 36 i ul. Waryńskiego 32-36.


Dostępność architektoniczna w budynku przy ul. Waryńskiego 34A:
Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Waryńskiego 34A, z których przy dwóch znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich wraz z obustronnymi poręczami.  Dojście do budynku jest utwardzone (asfalt), bez krawężników. Drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość dostosowaną do poruszania się osób niepełnosprawnych oraz posiadają obniżone progi. Na drzwiach znajdują się znaki graficzne wskazujące dogodne wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych.
Dla osób niepełnosprawnych dostępne są 3 kondygnacje o równym poziomie, z posadzką wyłożoną wykładziną antypoślizgową. Na piętra prowadzą schody, przy których zostały umieszczone poręcze. W budynku znajduje się winda z oznakowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacją głosową określającą kondygnację, na której zatrzymała się winda. Korytarze umożliwiają poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim (o szerokości większej niż 1,2 m), nie ma zaś poręczy przyściennych. Drzwi wewnętrzne do pokoi nie posiadają progów.
W budynku nie ma pochylni, platformy ani transportera schodowego. Nie ma również pętli indukcyjnej, zastosowano natomiast znaki graficzne oznaczające m. in. dojście do windy czy toaletę.

W budynku istnieje sygnalizacja przywołująca pracownika.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, wyposażona m. in. w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Ponadto istnieje również możliwość obsługi petenta z niepełnosprawnością ruchową przez pracownika Ośrodka w pokoju na parterze budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Ośrodku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20). Osoby mające zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego powinny skontaktować się w godzinach pracy Ośrodka co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ośrodku, z wyłączeniem sytuacji nagłych, poprzez zgłoszenie się osobiście w sekretariacie Ośrodka przy ul. Waryńskiego 34A, pok. nr 101; przesłanie prośby o umówienie spotkania na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr faksu: 56 69 68 702 bądź też zgłoszenie telefonicznej prośby przy pomocy osoby przybranej dzwoniąc pod numer: 56 69 68 701. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

W budynku nie jest dostępna lupa powiększająca.


Dostępność architektoniczna w budynku przy ul. Waryńskiego 36:
Do budynku prowadzi wejście od ul. Waryńskiego 36. Dojście do budynku jest utwardzone (kostka), bez krawężników. Wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.  Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość dostosowaną do poruszania się osób niepełnosprawnych oraz posiadają obniżony próg.
Dostępne są 2 kondygnacje o równym poziomie, z posadzką lastryko, z czego kondygnacja na parterze stanowi tylko klatkę schodową. W budynku nie ma windy. Na piętro prowadzą schody, przy których została umieszczona poręcz. Drzwi wewnętrzne do pokoi nie posiadają progów.
W budynku nie ma pochylni, platformy ani transportera schodowego.

W budynku istnieje sygnalizacja przywołująca pracownika.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Ośrodku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20). Osoby mające zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego powinny skontaktować się w godzinach pracy Ośrodka co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ośrodku, z wyłączeniem sytuacji nagłych, poprzez zgłoszenie się osobiście w sekretariacie Ośrodka przy ul. Waryńskiego 34A, pok. nr 101; przesłanie prośby o umówienie spotkania na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr faksu: 56 69 68 702 bądź też zgłoszenie telefonicznej prośby przy pomocy osoby przybranej dzwoniąc pod numer: 56 69 68 701. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).
W budynku nie jest dostępna lupa powiększająca.

Dostępność architektoniczna w budynku przy ul. Waryńskiego 32-36:

Do budynku prowadzi wejście od ul. Waryńskiego 32-36. Dojście do budynku
jest utwardzone (kostka), bez krawężników. Wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.  Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość dostosowaną do poruszania się osób niepełnosprawnych oraz posiadają obniżony próg.

Dostępne są 3 kondygnacje o równym poziomie, z posadzką wyłożoną kafelkami,
z czego kondygnacja na parterze stanowi tylko klatkę schodową. W budynku nie ma windy. Na piętro prowadzą schody, przy których została umieszczona poręcz. Korytarze umożliwiają poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim (o szerokości większej niż 1,2 m), nie ma zaś poręczy przyściennych. Drzwi wewnętrzne do pokoi nie posiadają progów.

W budynku nie ma pochylni, platformy ani transportera schodowego. Nie ma również pętli indukcyjnej ani sygnalizacji przywołującej obsługę budynku.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Ośrodku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20). Osoby mające zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego powinny skontaktować się w godzinach pracy Ośrodka co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ośrodku, z wyłączeniem sytuacji nagłych, poprzez zgłoszenie się osobiście w sekretariacie Ośrodka przy ul. Waryńskiego 34A, pok. nr 101; przesłanie prośby o umówienie spotkania na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr faksu: 56/6968702 bądź też zgłoszenie telefonicznej prośby przy pomocy osoby przybranej dzwoniąc pod numer: 56/6968701. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

W budynku nie jest dostępna lupa powiększająca. 

 

Szczegółowe informacje o tłumaczu języka migowego dostępne są na stronie internetowej Grudziądza - kliknij na link i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami!

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury poprzez użycie klawiszy:

 • tabulacji Tab (idź do przodu)
 • Shift+TAB (idź do tyłu)
 • Enter (wybierz)
 • Spacja (oznacz/rozwiń w np. pola rozwijane, listy rozwijane oraz przewijanie strony)
 • strzałki „góra” i „dół” (przechodzenie po elementach listy rozwijanej.

Inne informacje i oświadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będzie dążyć do poprawienia niedostępnych elementów strony, przede wszystkim załączników, które publikowane są obecnie w formacie PDF.