Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Obraz przedstawiający schemat systemu Pieczy Zastępczej. Na środku znajduje się czarny napis „SYSTEM WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”, pod nim w nawiasie „GMINA myślnik MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU”.
Na górze schematu znajduje się ramka z białym napisem na czerwonym tle „Rada Miejska”, do kolejnego szczebla schematu prowadzi niebieska strzałka w dół, który przedstawia Ramkę z białym napisem na pomarańczowym tle „Prezydent Grudziądza”.
Pomarańczowa strzałka poniżej wskazuje kolejny szczebel schematu, który znajduje się w ramce o zielonym tle z białym napisem „ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego”.
Jednostką podległą Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie biały napis na niebieskim tle, do którego prowadzi zielona strzałka, pod nim w nawiasie widnieje biały napis „Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.
Od ramki „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” niebieska strzałka w lewo wskazuje ramkę z białym napisem na niebieskim tle „Praca z rodziną”, który podkreślony jest białą linią. Poniżej za pomocą białych napisów wypunktowana jest praca z rodziną:

  Punkt pierwszy „Poradnictwo specjalistyczne”,
  Punkt drugi „Asystenci rodziny”,
  Punkt trzeci „Rodziny wspierające”.

Poniżej ramki „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” duża niebieska strzałka prowadzi do ramki z białym napisem na niebieskim tle „Piecza zastępcza”, która dzieli się za pomocą dwóch niebieskich strzałek na „Rodzinną pieczę zastępczą” i „Instytucjonalną pieczę zastępczą”. Po lewej stronie znajduje się ramka z białym napisem na niebieskim tle podkreślonym biała linią „Rodzinna piecza zastępcza”.

Poniżej w tej samej ramce za pomocą białych punktorów i napisów przedstawiony został podział „Rodzinnej pieczy zastępczej”, w którego skład wchodzą:

  „Rodziny zastępcze spokrewnione”
  „Rodziny zastępcze niezawodowe”
  „Rodziny zastępcze zawodowe”
  „Rodziny pomocowe”
  „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”.

Po prawej stronie znajduje się ramka z białym napisem na niebieskim tle podkreślonym biała linią „Instytucjonalna piecza zastępcza”, poniżej widnieje nazwa jednostki „Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego myślnik obsługa ekonomiczno myślnik administracyjna i organizacyjna placówek”.
Poniżej w tej samej ramce za pomocą białych punktorów i napisów przedstawiony został wykaz placówek z ilością umieszczonych w nich dzieci

Wersja opisowa powyższego systemu przedstawionego w formie graficznej.

Na środku znajduje się czarny napis „SYSTEM WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”, pod nim w nawiasie „GMINA  myślnik MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU”.
Na górze schematu znajduje się ramka z białym napisem na czerwonym tle „Rada Miejska”, do kolejnego szczebla schematu prowadzi niebieska strzałka w dół, który przedstawia Ramkę z białym napisem na pomarańczowym tle „Prezydent Grudziądza”
Pomarańczowa strzałka poniżej wskazuje kolejny szczebel schematu, który znajduje się w ramce o zielonym tle z białym napisem „ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego”.
Jednostką podległą Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie biały napis na niebieskim tle, do którego prowadzi zielona strzałka, pod nim w nawiasie widnieje biały napis „Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”
Od ramki „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”  niebieska strzałka w lewo wskazuje ramkę z białym napisem na niebieskim tle „Praca z rodziną”, który podkreślony jest białą linią. Poniżej za pomocą białych napisów wypunktowana jest praca z rodziną:

 • Punkt pierwszy „Poradnictwo specjalistyczne”,
 • Punkt drugi „Asystenci rodziny”,
 • Punkt trzeci „Rodziny wspierające”.

Poniżej ramki „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”  duża niebieska strzałka prowadzi do ramki z białym napisem na niebieskim tle „Piecza zastępcza”, która dzieli się za pomocą dwóch niebieskich strzałek na „Rodzinną pieczę zastępczą” i „Instytucjonalną pieczę zastępczą”. Po lewej stronie znajduje się ramka z białym napisem na niebieskim tle podkreślonym biała linią „Rodzinna piecza zastępcza”.

Poniżej w tej samej ramce za pomocą białych punktorów i napisów przedstawiony został podział „Rodzinnej pieczy zastępczej”, w którego skład wchodzą:

 • „Rodziny zastępcze spokrewnione”
 • „Rodziny zastępcze niezawodowe”
 • „Rodziny zastępcze zawodowe”
 • „Rodziny pomocowe”
 • „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”.

Po prawej stronie znajduje się ramka z białym napisem na niebieskim tle podkreślonym biała linią „Instytucjonalna piecza zastępcza”, poniżej widnieje nazwa jednostki „Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego myślnik obsługa ekonomiczno myślnik administracyjna i organizacyjna placówek”.
Poniżej w tej samej ramce za pomocą białych punktorów i napisów przedstawiony został wykaz placówek z ilością umieszczonych w nich dzieci".

 • „Placówka socjalizacyjna dla 30 dzieci”
 • „Placówka socjalizacyjna dla 8 dzieci”
 • „Placówka socjalizacyjna dla 10 dzieci”
 • „Placówka socjalizacyjna dla 12 dzieci”
 • „Placówka socjalizacyjna dla 9 dzieci”
 • „Placówka interwencyjna dla 26 dzieci”

Poniżej schematu czerwonym napisem podkreślonym czerwoną linią znajduje się napis „ Jednostki niepubliczne”.
Poniżej czarnym napisem za pomocą punktorów numerycznych wymienione zostały „Jednostki niepubliczne”.
Punkt pierwszy „Świetlica Opiekuńczo myślnik Profilaktyczno myślnik Wychowawcza im. św. Józefa dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich myślnik Grudziądzkie Centrum Caritas”.
Punkt drugi „Świetlica Opiekuńczo myślnik Profilaktyczno myślnik Wychowawcza „Przystań" dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich myślnik Grudziądzkie Centrum Caritas”.
Punkt trzeci „Placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej „Harcownia myślnik Grudziądz" myślnik Hufiec Chorągwi Kujawsko myślnik Pomorskiego ZHP.

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo