Grafika: loga

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza rozpoczęcie  naboru do  projektu „Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu” od dnia 22.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34 a, pokój 217 w godz. od 7.30 do 14.30.

Do pobrania: Pobierz pliki!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że osoby niepełnosprawne w sprawach dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą składać wnioski elektronicznie za pośrednictwem platformy System Obsługi Wsparcia. Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie sow.pfron.org.pl.

Fundacja Sport na Zdrowie ogłasza nabór na bezpłatny udział w projekcie „AstmaMon – mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem”.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat, zamieszkujące w województwie kujawsko-pomorskim, ze zdiagnozowaną astmą na 14 dniowy bezpłatny turnus rehabilitacyjno-usprawniający.

Pełna treść informacji - kliknij!

 

LOGO EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza  nabór do  projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

Rekrutacja do projektu będzie trwała w okresie:

od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r.

w godz. 7:30– 14:00.

Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34 A w pokojach o pokojach  202 i 218.

 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zmiany w Zasadach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014–2020, z dnia 31.12.2019 r. osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny dla Kandydatów na Uczestników Projektu Aktywna Mama, aktywny Tata w maju 2019 r. a nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie (tj. nie podpisały umowy na uczestnictwo w projekcie) a nadal są zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na opiekę nad dzieckiem do lat 3 proszone są o ponowne złożenie dokumentów w wyżej wskazanym terminie.

Wzory dokumentów do pobrania - pobierz i rozpakuj!

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył wysokość środków przypadających gminie – miasto Grudziądz na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2019 r. W związku z powyższym w Samodzielnym Referacie Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (ul. Waryńskiego 34A pok. 201) można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.