Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podstawowym zadaniem nowych przepisów jest ujednolicenie poziomu ochrony danych osobowych oraz zapewnienie poczucia pewności prawnej w zakresie przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje petentów, że spełnia wymagania w/w Rozporządzenia.

Informuje się, że w dniu 1.06.2018 r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będzie nieczynny. W związku z powyższym interesantów prosimy o załatwienie wszystkich potrzebnych spraw w dniach wcześniejszych.

KOMUNIKAT

Informuje się, że w dniu 30.03.2018 r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będzie czynny do godz. 13:00 (kasa będzie czynna w godzinach od 9:00 do 12:00).

Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym art. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: