Wypłata dodatków energetycznych za styczeń 2021 roku w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nastąpi w dniu 29 stycznia 2021 roku (piątek) w godz. 9.45 – 14.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+) na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać:

od 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną  za pośrednictwem:

  • bankowości elektronicznej,
  • portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl,
  • portalu PUE ZUS,

od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową).

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na nowy okres w terminie do 30 czerwca 2021 r., świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. W przypadku złożenia wniosku w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Przypominamy:

Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Z ogromną radością informujemy,  że dzięki środkom finansowym pozyskanym z Fundacji Ernst &Young na zorganizowanie kampanii społecznej  pod nazwą „Rodzina zastępcza - bezpiecznym domem” powstało nagranie utworu pod tytułem „Wyciągnij dłoń” promującego rodzicielstwo zastępcze. Przypominamy, że piosenka, której twórcą jest Artur Majer została wyłoniona w ramach konkursu, o którym pisaliśmy szerzej w jednej z poprzednich publikacji. Efekty pracy Artura i jego koleżanek można śledzić pod linkiem - kliknij i odtwórz

Jednocześnie zachęcamy wszystkie osoby wrażliwe na potrzeby dzieci, aby wyciągnęły swoją dłoń do naszych czekających na miłość i bezpieczny dom najmłodszych Grudziądzan i zdecydowały się na stworzenie dla nich rodziny zastępczej ponieważ to jest naprawdę bardzo ważne „jakie szanse dzieciom dacie i jakie drzwi przed nimi otwieracie”.  Osoby, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami pod numerami:

  • 56 69 68 774 (kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej)
  • bądź 56 69 68 775 /778/ 781 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej).

Ruszyła infolinia dla mieszkańców nt. transportu na szczepienia przeciwko COVID-19. Urząd Miejski w Grudziądzu pomoże w transporcie seniorów oraz osób z niepełnosprawnością, które nie są same w stanie dotrzeć do punktu szczepień.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj- kliknij!