Promocja rodzicielstwa zastępczego. 

Film ma na celu promocję rodzicielstwa zastępczego.

Rodzina zastępcza
Jasny pokój dziecięcy. W tle słychać spokojną muzykę. Na podłodze siedzą chłopiec  i dziewczynka w okularach. Dziewczynka bawi się lalkami, a chłopiec trzyma w ręce dużą świnkę morską. Uśmiechnięte dzieci siedzą w kółku wraz z córką opiekunów i podają sobie piłkę.
Kobieta, opiekun rodziny zastępczej opowiada, że zostali z mężem rodziną zastępczą dla Radka i Karoliny, ponieważ dzieci zostały pozbawione opieki ze strony matki i ojca.
Rodzinne śniadanie
Jasna kuchnia. Rodzina wspólnie przygotowuje śniadanie. W tle słychać muzykę.  Na stole stoją talarze i filiżanki wypełnione herbatą. Dzieci wraz z opiekunem przygotowują kolorowe kanapki.
Mężczyzna, opiekun rodziny zastępczej opowiada, że stworzyli dzieciom dom pełen ciepła, miłości i szacunku dla dzieci.
Plac zabaw
Słoneczne popołudnie. Babcia spaceruje za rękę z wnuczką po placu zabaw. W tle słychać spokojną muzykę. Uśmiechnięta dziewczynka  buja się na huśtawce. Babcia pomaga wnuczce wspiąć się na tor przeszkód, składający się z wiszących opon samochodowych. Babcia przytula wnuczkę, widać silne więzi.
Babcia opowiada, że Wiktoria została pozbawiona opieki ze strony matki i dlatego przejęła opiekę nad wnuczką. Dziś Wiktoria jest pogodnym i szczęśliwym dzieckiem.
Rodzina zastępcza jest szansą na szczęśliwe dzieciństwo i dorosłe życie.
Skwer Andrzeja Wajdy
Słoneczny skwer Andrzeja Wajdy, koło Pomnika Flisaka w Grudziądzu. Na skwerze można zobaczyć tabliczki z nazwami ul. Grudziądzkiej. W tle spokojna muzyka. Dzieci śmieją się i biegają po placu. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej kręcą skakanką, przez którą skacze radosna dziewczynka.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Pani Elżbieta Raczkowska opowiada, iż wśród nas żyje dużo niewinnych i bezbronnych dzieci, które dużo w życiu wycierpiały. Te dzieci są już szczęśliwe, znalazły rodziców zastępczych.
Brukowe podejście do Bramy Wodnej. Dzieci biegną w kierunku Dyrektora MOPR i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Pan Dyrektor bierze na ręce dziewczynkę, która trzyma w rączce maskotkę Kubusia Puchatka.
Dyrektor MOPR Pan Włodzimierz Zieliński zawraca się z apelem do mieszkańców Grudziądza. Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Dzieci czekają na Ciebie. Zostań rodzicem zastępczym.
W dole ekranu po lewej stronie widoczne jest logo MOPR. Na białym tle ukazany jest kolorowy wizerunek rodziny, mama, tata i dziecko. Na górze widnieje czarny skrót MOPR. Z prawej strony ekranu umieszczone w białym kolorze są dane adresowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34 A.
Dane kontaktowe
Na koniec filmu pojawia się tablica, na której na szarym tle widnieje biały napis koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.
Zielonym kolorem napisane są dane Pani Janina Józefiak numer telefonu 519 441 423
Niebieskim kolorem napisane są dane Pani Elżbieta Raczkowska numer telefonu 519 441 453
W dole ekranu nadal  po lewej stronie widoczne jest logo MOPR. Na białym tle ukazany jest kolorowy wizerunek rodziny, mama, tata i dziecko. Na górze widnieje czarny skrót MOPR. Z prawej strony ekranu umieszczone w białym kolorze są dane adresowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34 A.

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane m.in. tabele oraz wykresy, brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych, brak opisu i tytułów obrazów, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
 • część materiałów w menu Media nie jest dostępna cyfrowo, ponieważ są to skany czasopism w formacie JPG, PNG

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklaracja została sporządzona dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności z dnia 2020-07-07.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Stodolski, Magdalena Krysiak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 566968707

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
 • Adres: ul. Ludwika Waryńskiego 34A
  86-300 Grudziądz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 56 69 68 701

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu posiada siedzibę zlokalizowaną w 2 budynkach przy ul. Waryńskiego 34A i ul. Waryńskiego 36.
Dostępność architektoniczna w budynku przy ul. Waryńskiego 34A:
Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Waryńskiego 34A, z których przy dwóch znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich wraz z obustronnymi poręczami.  Dojście do budynku jest utwardzone (asfalt), bez krawężników. Drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość dostosowaną do poruszania się osób niepełnosprawnych oraz posiadają obniżone progi. Na drzwiach znajdują się znaki graficzne wskazujące dogodne wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych.
Dla osób niepełnosprawnych dostępne są 3 kondygnacje o równym poziomie, z posadzką wyłożoną wykładziną antypoślizgową. Na piętra prowadzą schody, przy których zostały umieszczone poręcze. W budynku znajduje się winda z oznakowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacją głosową określającą kondygnację, na której zatrzymała się winda. Korytarze umożliwiają poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim (o szerokości większej niż 1,2 m), nie ma zaś poręczy przyściennych. Drzwi wewnętrzne do pokoi nie posiadają progów.
W budynku nie ma pochylni, platformy ani transportera schodowego. Nie ma również pętli indukcyjnej, zastosowano natomiast znaki graficzne oznaczające m. in. dojście do windy czy toaletę. Nie ma sygnalizacji przywołującej obsługę budynku.
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, wyposażona m. in. w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Ponadto istnieje również możliwość obsługi petenta z niepełnosprawnością ruchową przez pracownika Ośrodka w pokoju na parterze budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Ośrodku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824). Osoby mające zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego powinny skontaktować się w godzinach pracy Ośrodka co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ośrodku, z wyłączeniem sytuacji nagłych, poprzez zgłoszenie się osobiście w sekretariacie Ośrodka przy ul. Waryńskiego 34A, pok. nr 101; przesłanie prośby o umówienie spotkania na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr faksu: 56 69 68 702 bądź też zgłoszenie telefonicznej prośby przy pomocy osoby przybranej dzwoniąc pod numer: 56 69 68 701. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).
W budynku nie jest dostępna lupa powiększająca.
Dostępność architektoniczna w budynku przy ul. Waryńskiego 36:
Do budynku prowadzi wejście od ul. Waryńskiego 36. Dojście do budynku jest utwardzone (kostka), bez krawężników. Wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.  Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość dostosowaną do poruszania się osób niepełnosprawnych oraz posiadają obniżony próg.
Dostępne są 2 kondygnacje o równym poziomie, z posadzką lastryko, z czego kondygnacja na parterze stanowi tylko klatkę schodową. W budynku nie ma windy. Na piętro prowadzą schody, przy których została umieszczona poręcz. Drzwi wewnętrzne do pokoi nie posiadają progów.
W budynku nie ma pochylni, platformy ani transportera schodowego. Nie ma również pętli indukcyjnej ani sygnalizacji przywołującej obsługę budynku.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Ośrodku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824). Osoby mające zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego powinny skontaktować się w godzinach pracy Ośrodka co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ośrodku, z wyłączeniem sytuacji nagłych, poprzez zgłoszenie się osobiście w sekretariacie Ośrodka przy ul. Waryńskiego 34A, pok. nr 101; przesłanie prośby o umówienie spotkania na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr faksu: 56 69 68 702 bądź też zgłoszenie telefonicznej prośby przy pomocy osoby przybranej dzwoniąc pod numer: 56 69 68 701. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).
W budynku nie jest dostępna lupa powiększająca.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Inne informacje i oświadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będzie dążyć do poprawienia niedostępnych elementów strony, przede wszystkim załączników, które publikowane są obecnie w formacie PDF.

Jeśli pragniesz nieodpłatnie przekazać niepotrzebne ale wciąż wartościowe i sprawne przedmioty, tym którzy ich potrzebują i poszukują, skontaktuj się z nami telefonicznie po numerem telefonu 56 69 68 775 lub napisz na adres e-mail: ogloszenia(małpa)mopr.grudziadz.pl - kontaktując się z nami należy koniecznie podać swoje dane kontaktowe oraz informacje o w/w przedmiotach.

 

Informujemy, że osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

 

Osoby mające zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego powinny skontaktować się w godzinach pracy Ośrodka co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ośrodku, z wyłączeniem sytuacji nagłych, poprzez:

 • zgłoszenie się osobiście w sekretariacie Ośrodka przy ul. Waryńskiego 34A, pok. nr 101;
 • przesłanie prośby o umówienie spotkania na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr faksu: 56/6968702;
 • zgłoszenie telefonicznej prośby przy pomocy osoby przybranej dzwoniąc pod numer: 56/6968701.

 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

Serwis www.mopr.grudziadz.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Ciasteczka

Wykorzystanie Plików “Cookies”
Niniejszy Serwis wykorzystuje pliki “Cookies” do obsługi sesji stąd poniższe informacje dotyczące szczegółów wykorzystywania tych plików oraz możliwości ich zachowywania bądź usuwania. Ciasteczka nie zawierają i nie przetwarzają żadnych danych osobowych.

Operator serwisu www.mopr.grudziadz.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Serwisy do których www.mopr.grudziadz.pl odsyła, mogą używać plików cookies np. pokazując multimedia.

 

Czym jest plik „cookie”?
Niewielkie zbiory informacji przesyłanych z serwera www na komputer użytkownika noszą nazwę plików “cookies” (po polsku „ciasteczka”).

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 

Istnieje kilka różnych rodzajów plików “cookies”: 

- tymczasowe „cookies” (inaczej sesyjne) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

- "cookies"stałe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.