Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w związku z planowanym
w październiku 2019 roku zakończeniem realizacji projektu „Kolorowa jesień” zaprasza  mieszkańców Grudziądza na spotkanie integracyjne pn. „Jesteś potrzebny”.

Głównym celem spotkania jest integracja osób niesamodzielnych po 60 roku życia ze społecznością lokalną, dla której los osób niesamodzielnych nie jest obojętny. Szczególnie pragniemy zaprosić osoby, które z problematyką niesamodzielności jeszcze bezpośrednio się nie zetknęły, a swoim uczestnictwem i wsparciem mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, które z tym tematem się wiążą.

Liczba osób uczestniczących w spotkaniu jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, pokój 217. Szczegółowych inforamcji udzielamy również pod nr telefonu 56 69 68 766/767.

Grafika przestawia logo: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Grudziądzki Spichlerz. Na tle Grudziądzkich spichlerzy oraz wierzy kościoła znajduje się napis Grudziądzki Spichlerz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania