Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu poszukuje podmiotów do świadczenia usług opiekuńczych w ramach realizacji programu ”Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 dla 50 osób niepełnosprawnych (25 osób dorosłych i 25 dzieci) na terenie gminy – miasto Grudziądz. Informacje dotyczące zamówienia są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne – postępowania [link do postępowania].